وبلاگ دیجی پروژه

پروژه و ترجمه های هوش مصنوعی

وبلاگ دیجی پروژه

پروژه و ترجمه های هوش مصنوعی

وبلاگ دیجی پروژه

دیجی پروژه را در کانال تلگرام دیجی پروژه دنبال نمایید
https://telegram.me/DigiProjects

آخرین نظرات

اساتید فعال در زمینه های هوش مصنوعی

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱ ق.ظ
پردازش تصویر و بینائی ماشین
رضا صفابخش دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
محمد رحمتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
کریم فائز دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی برق  
احسان اله کبیر دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محمد حسن قاسمیان دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
نصراله مقدم چرکری دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
رضا آقائی زاده ظروفی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمید سلطانیان زاده دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمید ابریشمی مقدم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
شهره کسائی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
منصور جمزاد دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
فرح ترکمنی آذر دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محمود فتحی دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر  

 

پردازش صوت و گفتار

محمدمهدی همایونپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
سیدمحمد احدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی برق  
حمید شیخ زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی برق  
ابوالقاسم صیادیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی برق  
سیدعلی سیدصالحی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی  
فرشاد الماس گنج دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی  
بابک ناصرشریف دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حسین ثامتی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
محمدحسن ساوجی دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
احمد اکبری دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر  


شبکه های عصبی

رضا صفابخش دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
محمدباقر منهاج دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
سیدعلی سیدصالحی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی  
محمد تشنه لب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  


پردازش، تحلیل و شناسایی الگو

محمد رحمتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
احسان اله کبیر دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
بابک اعرابی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمید ابریشمی مقدم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
مهدیه سلیمانی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
حمیدرضا ربیعی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
مرتضی آنالویی دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
هادی صادقی یزدی دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی کامپیوتر  


هوش محاسباتی، رایانش نرم

مریم ذکری دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
عبدالرضا میرزائی دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محمدرضا میبدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
احمد نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
علی احمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  


سیستم های فازی

فرید شیخ الاسلام دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محمدمهدی عبادزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
محمدباقر منهاج دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی برق  
وحید جوهری مجد دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
بابک اعرابی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
سعید باقری شورکی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی برق  
اقبال منصوری دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
منصور ذوالقدری دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محمد رضا اکبر زاده دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی برق  


پردازش تکاملی، محاسبات زیستی

محمدمهدی عبادزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
احمد نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
عادل رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
محمد رضا اکبر زاده دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی برق  
رضا منصفی دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی کامپیوتر  


یادگیری ماشین

سعید شیری دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
شهرام خدیوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
احمد نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
مریم میریان دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
مهدیه سلیمانی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  


پردازش زبان طبیعی، ترجمه ماشینی

شهرام خدیوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
هشام فیلی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
غلامرضا قاسم ثانی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
مهرنوش شمس فرد دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  


رباتیک

سعید شیری دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
سجاد ازگلی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
مجید نیلی احمدآبادی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمیدرضا تقی راد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
منصور جمزاد دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
سعید باقری شورکی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
پیمان کبیری دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
محمد رضا اکبر زاده دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی برق  


هوش مصنوعی توزیع شده

مجید نیلی احمدآبادی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
غلامرضا قاسم ثانی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  


سیستم های چندعاملی

وحید جوهری مجد دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
فتانه تقی یاره دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
اسلام ناظمی دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  


سیستم های خبره، مهندسی دانش، هوش مصنوعی

محمدعلی منتظری دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محسن صدیقی دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
شهرام جعفری دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  


داده کاوی 

بهروز مینائی دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر  

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی