وبلاگ دیجی پروژه

پروژه و ترجمه های هوش مصنوعی

وبلاگ دیجی پروژه

پروژه و ترجمه های هوش مصنوعی

وبلاگ دیجی پروژه

دیجی پروژه را در کانال تلگرام دیجی پروژه دنبال نمایید
https://telegram.me/DigiProjects

آخرین نظرات

نانچه فرصت رای دادن به یک سیاستمدار درستکار و قابل اعتماد بیابید؛حالا اگر آن سیاستمدار یک ربات باشد، چه نظری خواهید داشت؟ مقصود در اینجا یک انسان باشخصیت رباتیک نیست بلکه یک ربات واقعی است که از هوش مصنوعی مستقل برخوردار باشد؟

به گزارش "کوگانا"، چنانچه  فرصت رای دادن به یک سیاستمدار درستکار و قابل اعتماد بیابید، چون مطمئن هستید او پنهانکاری نمی کند و یاداشت ها و برنامه ی مخفیانه ندارد و او حقیقتاً عصاره  آراء انتخاب کنندگان است، حتمًا به او رای می دهید، اینطور نیست؟

حالا اگر آن سیاستمدار یک ربات باشد، چه نظری خواهید داشت؟  مقصود در اینجا یک انسان باشخصیت رباتیک نیست بلکه یک ربات واقعی است که از هوش مصنوعی مستقل برخوردار باشد؟

در آینده  این موضوع  می تواند از مجموعه ی طرحهای بلند پروازانه علمی باشد که با زمینه ی که چند دهه ی  سابق به نتایجی دست یابد، ولی آیا این پروژه محقق خواهد شد؟ ولی چنانچه این امر در دسترس قرار گرفت، آیا ضرورت دارد از آن استفاده کنیم؟

ادامه مطلب رو مشاهده نمایید...

تلگرام هوش مصنوعی


بی اعتمادی

نظر سنجی های اخیر نشان می دهد که اعتماد توده مردم و محبوبیت سیاستمدران بسرعتی سرسام آور در جوامع غربی رو به کاهش است و عموماً انتخابگران از "رای خود" بعنوان ابزاری در ارائه اعتراض فزاینده به سیاست های موجود استفاده می کنند.

معنی این بحث این نیست که ملتها دیگر اهتمامی به سیاست و تصمیمات سیاسی ندارند، بلکه عکس آن ادله موجود نشان می دهد که درگیر شدن توده مردم به زندگی سیاسی نوین رو به افزایش گذاشته و هنوز آنها به  نوع سیاست ها توجه می کنند اما به سیاست های حزبی سنتی موجود اعتمادی ندارند.

بشکل واضح تر اینکه انتخاب کنندگان احساس می کنند فهرست برنامه های احزاب سیاسی فوق العاده به همدیگر متشابه  هستند و سیاسیون تا خرخره  در تمرکز به کسب امتیازات و انجام مانورهای سیاسی غرق شده اند.

همچنین بروز پدیده خشم فزاینده انتخاب کنندگان پیرامون گروکشی احزاب بزرگ بنظور تامین منافع باندهای خاص قوی، همکاری و هماهنگی آینان با تجار بزرگ و سرکردگان صنوف کارگری بنحو چشمگیری رو به رشد گذاشته است. چون ارزش رای آنان را کاهش داده و از نقش تاثبر گذاری دور کرده است تا جائیکه  قدرت ایجاد تفاوت را از"رای " آنان سلب کرده است.

از نشانه های دیگری که بر تغیّر نوع مشارکت سیاسی و فک ارتباط میان توده مردم و سیاستمداران دلالت دارد، ظهور احزاب مردمی با برنامه های افراطی علیه دولتهاست و این رویه با آگاهی بیشتر در مقابل وجود نظریات توطئه تشدید یافته است که در این نظریات بر رشد احساس جبهه گیری مردمی نسبت به روابط فساد انگیز در دولتها  تاکید و اقرار بیشتری یافته است.

برهمن اساس می توان گفت: ایده خودکار سیاستمداران و کارکنان خدمات مدنی فی نفسه مدرن محسوب نمی شود و می شود که شیوع این دسته از افکار حتی ضمن سریالهای تلوزیونی مثل یس مینستر (Yes Minister) و جدیدترین آنها از روزنه سریال هاوز او کاردز (House of Cards) نیز مشاهده کرد.

 

پس در سایه از دست دادن اعتمادمان به سبک سیاسی موجود کدام جایگزین ها در اختیار ما خواهند بود؟ و آیا ما می توانیم بدیل های  بهتری از سیاستمداران موجود داشته باشیم؟

تفکر خودکار و اخلاق

یکی از بدیل های پیشنهادی طراحی سیستم تصمیم سازی سیاسی بطریقی است که در آن تحولی ایجاد شود که این مجموعه در معرض هیچ تعرض و نفوذ خارجی غیر موجه واقع نشود، آنچنانکه حامیان این نظر می گویند: زمینه تصمیم سازی باید بر اساس دلایل علمی موضوعی بدور از ملاحظات منافع اختصاصی فراهم شود.

در وهله اول شایسته است که به بدیل ها امیدوار باشیم و اگر بخواهیم عمیق تر به این موضوع نگاه کنیم چاره ی نیست که از  کیفیت خودکار بودن قضایای متعدد سیاسی سئولاتی را پیرامون چرایی عمیق ترشدن شکاف بین صفوف سیاست مداران در خصوص موضوعاتی چون تغییرات آب و هوایی، ازدواج همجنس گرایان یا سیاست های پناهندگی مطرح نمائیم؟

تصمیم سازی سیاسی بطبیعت خود عملیاتی سیاسی باقی خواهد ماند، از شواهد سیاست های برتر در دست داشتن دلایلی است که در حوزه زیر ساختی خود دارد، بنابراین از شواهد و دلایل کوتاه کنیم(خلاصه کنیم)، تا بر تصمیم سیاسی قائم بر لیست پردامنه ادله فائق شود، اما آیا ما می توانیم با انتزاع تمایلات سیاسی در مسائل خاص تصمیم سازی سیاسی و پشتیبانی آن را به روبات ها واگذار کنیم؟

انهائیکه بر پیشرفت تکنولوژی  تمرکز دارند ممکن است مایل باشند به این سؤال پاسخ مثبت دهند.

پس از انجام همه محاسبات پیچیده ی که طول سالیان طولانی گذشته که از آنها استفاده می شود و به روش های مرسوم تبدیل شده اند و در حال حاضر در یک ثانیه با استفاده از آخرین تحولات در زمینه فن آوری اطلاعات که به موضوعی ثابت تبدیل شده است به ارزش نوآوری های تکنولوژیک کاملا خیره کننده در زمینه های سیاسی خاص پی می بریم. برای مثال، مطالعه برنامه ریزان شهری امروز امکان سنجش وارزیابی پروژه های زیربنایی جدید با استفاده از یک نرم افزار مدل سازی ترافیک بسیار قوی برای پیش بینی جریان ترافیک در آینده طراحی شده است.

از سوی دیگر، کسانیکه بر جوانب اجتماعی و اخلاقی تکیه دارند نکته نظرات ویژه ی را پیرامون تفکر خودکار  سیاسی برای خود محفوظ داشته اند؛ چون پیشرفت تکنولوژی از توانمندی محدودی نسبت به بکارگیری قضایا ی سیاسی که بر پایه ی معتقدات مورد اختلاف و احکام سرنوشت ساز ارزشی قرار دارد برخوردار است.

یکی از مسائل مورد اشاره از بین بردن جنین است که بطبیعت معتقدات دینی و سوالات مداوم پیرامون حق سرنوشت فرد، تفکر خودکار سیاسی در پرداختن به آن ناتوان است وعلیرغم شاید رغبتی وجود داشته باشد که بگوئیم این ماجرا استثنائی کوچک بچشم می آید ولی این مفهوم نباید باعث این شود که ما چشممان را بر این حقیقت ببندیم که بیشتر قضایای سیاسی بر معتقدات و احکام سرنوشت ساز و اخلاق قرار دارد که ربات سیاسی دراین رابطه  ظرفیت قابل ذکری ندارد و معصوم از خطأ نخواهند بود؟

ولی ما می توانیم به  تفکر چند جانبه از سیناریوهای مشابه بپردازیم، بویژه اینکه قضایای سیاسی بر همان مدار سابق می مانند و این روباتها سخت نیازمند نرم افزای تامین برنامه از مجموعه مورد توافق ازمعیارهای اخلاقی است که به آن مجوز صدور احکام بر پایه مبانی اخلاقی بدهد.

دخالت انسانی

با این اوصاف حتى اگر مجلسی کامل از روبات داشته باشیم بازهم به مراقب واحد انسانی مسئول واجد الشرایط و صلاحیت در تعیین معیارهای اخلاقی برای تدارک برنامه های ضمنی "روباتها "محتاج هستیم.

 

ولی مجددًا مشکل کیفیت و چگونگی تاثیر و نفوذ پذیری سیاسیون از کانونهای پیرامونی کاسبکار ظاهر می شود.

طرفداران دموکراسی مشورتی معتقدند که دموکراسی باید بمراتب فراتر از "فقط" یک قدم زدن و گشت و گذار پای صندوق های رای باشد و از احتمال استفاده از روبات ها سیاسی نگران هستند واز این بابت  برخود می لرزند.

اما در طرف دیگر، طرفداران بازار آزاد و علاقه مندان به  تضعیف دولت ها در مقابل خود برای  استفاده از اقدامات ریاضت اقتصادی و کاهش نرخ بوروکراسی به احتمال بیشتر به ایجاد سیاست خودکار(سیستم اتوماسیون سیاسی) دل بسته اند.

بنابراین با توجه به دست بالای حامیان بازار آزاد در عرصه های مختلف سیاست فعلی هنگامی که شما را در کنار هم یکی ازتحلیگران سیاستمدارقرار بگیرید از او خواهید شنید:"هوشمندی "رباتها ی سیاستمدار درست است!!

نویسنده: فرانک مولر؛ مدرس در دانشکده علوم سیاسی و مطالعات بین المللی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاه کوئینزلند. با همکاری جاناتان رابرتز.

منبع سایت فیز اورگ

تهیه و ترجمه: عبدالمجید اورا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی