وبلاگ دیجی پروژه

پروژه و ترجمه های هوش مصنوعی

وبلاگ دیجی پروژه

پروژه و ترجمه های هوش مصنوعی

وبلاگ دیجی پروژه

دیجی پروژه را در کانال تلگرام دیجی پروژه دنبال نمایید
https://telegram.me/DigiProjects

آخرین نظرات
۲۴
آذر

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (مهما)

همواره یکی از روشهای مؤثر پیشبرد اهداف علمی، پژوهشی و آموزشی بهره بردن از مسابقات و رقابت های علمی است. هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در حوزه های مختلف از این دست رقابت ها بهره می‌برد که شاید معروفترین و بزرگترین آنها مسابقات جهانی روبوکاپ باشد.

دسته‌ای از این نوع رقابتها به این صورت است که یک مسئله باز (Open Problem) و شرایط اجرا و ارزیابی آن مطرح می‌شود و از متخصصین و دانشجویان خواسته می‌شود تا به ارائه راهکار برای حل آن بپردازند.

۲۴
آذر

Pattern recognition and machine learning

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE, IF:4.90)

Pattern Recognition (Elsevier, IF: 3.17)

Journal of Machine Learning Research (MIT Press, IF:2.56)

Machine Learning (Springer, IF: 1.59)

Pattern Recognition Letters (Elsevier, IF:1.03)

Pattern Analysis and Applications (Springer, IF:0.74)

۲۴
آذر

شرکت هوش مصنوعی رایورز

معرفی شرکت

شرکت هوش مصنوعی رایورز در سال ۱۳۸۲ به منظور پاسخ گویی به نیازهای مهندسی جامعه ایرانی در زمینه نرم افزارهای هوش مصنوعی ، اتوماسیون اداری ، امنیتی و … تأسیس گردید.

۲۴
آذر
پردازش تصویر و بینائی ماشین
رضا صفابخش دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
محمد رحمتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
کریم فائز دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی برق  
احسان اله کبیر دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محمد حسن قاسمیان دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
نصراله مقدم چرکری دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
رضا آقائی زاده ظروفی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمید سلطانیان زاده دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
حمید ابریشمی مقدم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
شهره کسائی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
منصور جمزاد دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر  
فرح ترکمنی آذر دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محمود فتحی دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر  

 

۲۴
آذر

ISI چیست ؟

موسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information )

بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان٬ از مجلات ISI محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعدا از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در لیست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.